ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: L

 • leasing
  forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati financiare care le cumpara de la producatori si le inchiriaza apoi beneficiarilor, pe o perioada de timp determinata, contra unei chirii, acestia din urma avand posibilitatea achizitionarii la expirarea duratei contractului de leasing
 • licenta comerciala
  aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite marfuri, data de organele de stat unor persoane fizice sau juridice
 • licenta economica
  contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.
 • lichiditate
  totalitatea banilor de care dispune o societate pentru a face platile la termen
 • lichiditatea
  cauta lichiditate
 • lichiditatea imediata
  reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie , a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie sa tinda spre o marime unitara. Formula de calcul:Trezorerie/Datorii pe termen scurt
 • lifo (ultimul intrat/primul iesit)
  pentru iesiri se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea acestuia s.a.m.d. Ca dezavantaj al metodei se mentioneaza faptul ca in perioadele de inflatie are loc micsorarea profitului real al unitatii.
 • lease-back
  varietate a contractului de leasing exprimand pe plan juridic operatia complexa in cadrul careia calitatile de vanzator si utilizator se reunesc in aceeasi persoana, ce contracteaza cu institutia de credit
 • leasing financiar
  orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului; c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente; d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
 • leasing operational
  orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. b)-e) -de la definitia leasingului financiar; riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului
 • lista de avans chenzinal
  document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale; document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale platite; document justificativ de inregistrare in contabilitate
 • lista de inventariere
  document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unitatii; document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri si a altor valori; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate; document pentru intocmirea registrului-inventar; document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri; document centralizator al operatiunilor de inventariere
 • lista zilnica alimente
  serveste la stabilirea meniurilor zilnice; calculul alocatiei de hrana si urmarirea incadrarii in nivelul acesteia; document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregatirii hranei; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate
 • lichiditate imediata
  reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie , a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie sa tinda spre o marime unitara. formula de calcul: trezorerie/datorii pe termen scurt
 • lichiditatea curenta
  lichiditatea curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente. daca valoarea totala a pasivelor curente este mai mare decat valoarea totala a activelor curente atunci acest indicator e subunitar si aceasta ar putea arata ca finantarea pe termen scurt a fost folosita pentru achizitionarea de "active pe termen lung" ceea ce in mod normal e considerat periculos, cu toate ca exista ramuri pentru care o valoare mai mica decat 1 a acestui indicator este considerata acceptabila. lichiditatea curenta e considerata satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 1.2 si 1.9. formula de calcul: active circulante/datorii curente
 • lichiditatea rapida
  lichiditatea rapida (testul acid) arata posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si trezorerie de a acoperi datoriile curente; se scad stocurile deoarece au cel mai putin caracterul de lichiditate dintre activele curente. lichiditatea rapida e satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0.65 si 1. formula de calcul:(active circulante-stocuri)/datorii curente
 • licitatie
  modalitate de vanzare a unui bun, marfi, creante, etc, facuta in public, dupa reguli speciale, avand drept rezultat atribuirea obiectului de vanzare persoanei care a oferit pretul cel mai mare
 • lemnul ecarisat
  lemn obtinut prin cioplirea sau ferastruirea pe cel putin o fata a lemnului rotund
 • lemnul prelucrat sau semifabricat
  sortiment obtinut prin operatii de retezare si/sau spintecare a lemnului rotund, a bustenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei
 • legaturile stranse
  relatiile existente intre doua ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate în una dintre urmatoarele situatii: a) una dintre persoane detine o participatie directa sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale celeilalte persoane; b) una dintre persoane exercita controlul asupra celeilalte persoane; c) persoanele sunt legate permanent cu una si aceeasi persoana printr-o relatie de control (bancar)

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...