ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: I

 • imobilizare necorporala
  sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale
 • import
  latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare, si introducere in tara de marfuri provenind de pe pietele starine. intr-un sens mai larg importul cuprinde si serviciile prestate de firmele din alte tari
 • impozit dividende
  cauta impozit pe dividende
 • impozit final
  impozitul stabilit asupra categoriilor de venit impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil.
 • impozit pe dividende
  impozit care se retine in cota legala asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor sau asociatilor din profitul net repartizat astfel
 • impozit pe venit global
  suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil
 • impozit pe profit
  impozit aplicat asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din romania, cat si din strainatate de contribuabili definiti conform codul fiscal
 • impunere
  activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp.
 • incidenta legii
  aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete
 • independenta exercitiului
  presupune luarea în considerare a tuturor veniturilor şi cheltuielilor corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea fara a se tine seama de data încasarii sumelor sau a efectuarii platilor
 • indicator
  expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen financiar-economic din toate punctele de vedere
 • indicator macroeconomic
  reprezinta un indicator din ramura stiintei economice, care studiaza relatiile economice la nivelul economiei nationale
 • indicatori
  expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al legaturii reciproce cu alte fenomene
 • indicatorul de lichiditate
  indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati
 • indicatorul gradului de indatorare
  este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu cat si cel imprumutat
 • indicatorul lichiditate
  indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati
 • insolvabilitatea
  situatia in care se afla un debitor ce nu poate satisface platile datorate creditorilor, la un moment dat
 • instiintare de plata
  document intocmit de catre organele financiare, prin care contribuabilul este instiintat despre impozitele si taxele pe care le are de platit
 • instrumente de trezorerie
  titlurile de valoare achizitionate cu scopul protejarii disponibilitatilor banesti sau al realizarii unor operatiuni speculative.
 • intangibilitatea bilantului de deschidere
  principiu contabil care presupune ca bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent
 • intangibilitatii
  vezi intangibilitatea bilantului de deschidere
 • intracomunitar
  activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene
 • intracomunitare
  referinta la relatiile economice intre cel putin doua state membre UE
 • inventarierea
  actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric
 • inventarierile anuale
  sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita un volum mare de munca, ele neputandu-se efectua concomitent asupra tuturor gestiunilor si elementelor patrimoniale dintr-o unitate.
 • inventarierile generale
  cuprind toate elementele patrimoniale aflate in patrimoniul unei unitati. Pentru asigurarea imaginii fidele furnizate de catre bilantul contabil, inventarierile anuale sunt de regula inventarieri generale si totale.
 • inventarierile partiale
  cuprind numai unele elemente patrimoniale (materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva. Inventarierile periodice sunt de regula partiale
 • inventarierile periodice
  se efectueaza conform unei planificari proprii intocmita de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecventa acestor inventarieri se stabileste in functie de particularitatiele fiecarei gestiuni si de ritmul miscarii elementelor patrimoniale.
 • inventarierile prin sondaj
  cuprind numai unele sortimente sau numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca la inventarierile prin sondaj se constata nereguli semnificative, acestea se transforma in inventarieri totale
 • inventarierile totale
  se extind asupra tuturor sortimentelor care formeaza un element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse) sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune, indiferent de natura lor (mijloace fixe, obiecte de inventar, marfuri).
 • investitii (imobilizarile) financiare
  plasamentele de capital, p eo perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
 • investitiile
  totalitatea cheltuielilor prin care se achizitioneaza, se construiesc sau se confectioneaza mijloace fixe noi.
 • invoice
  reprezinta un document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, document de insotire a marfii pe timpul transportului, document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului; sinonimm cu factura
 • investitii pe termen lung
  investitii pentru care se intenţioneaza detinerea pe mai multi ani si care nu vor fi vandute în viitorul apropiat
 • insolventa
  vezi insolvabilitate
 • intreprindere mica
  din pct de vedere al tva: persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de tva
 • intermediar
  persoana care mijloceste afaceri comerciale; samsar; comisionar
 • impozit pe cladiri
  impozit datorat de orice persoana care are in proprietate o cladire situata in romania, exceptand cazul in care in se prevede diferit
 • impozit pe teren
  impozit datorat de orice persoana care are in proprietate teren situat in romania, exceptand cazurile in care se prevede altfel
 • impozit pe mijloacele de transport
  impozit datorat de orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in romania , exceptand cazurile in care se prevede altfel
 • impozit pe spectacole
  impozit datorat de orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in romania
 • ias
  ias - international accounting standards = standarde internationale de contabilitate
 • impozite directe
  sunt acele venituri bugetare caracterizate prin faptul ca sunt datorate, platite si suportate de catre una si aceeasi persoana, si anume contribuabilul.
 • impozit direct
  vezi impozite directe
 • intrastat
  numele data sistemului de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunurile intre tarile din ue.
 • instrumente financiare
  reprezinta titluri negociabile, tranzactionabile pe o piata reglementata, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora. aceste titluri pot fi primare: actiuni, obligatiuni; derivate: futures, options; alte tipuri de valori negociabile: certificate de investitii sau depozit.
 • imobilizare corporala
  imobilizarile corporale sunt active care: a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; si c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.
 • imobilizari corporale
  imobilizarile corporale sunt active care: a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; si c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.
 • impozit
  tax (engleza)

  reprezinta prelevarea unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor la dispozitia statului in vederea constituirii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice
 • intermedierea comercializarii materialelor lemnoase
  cumpararea de catre un intermediar in vederea revanzarii si revanzarea materialelor lemnoase, fara ca acesta sa detina depozit si registru de evidenta a intrarilor-iesirilor si fara ca acesta sa aiba calitatea de emitent al avizelor de insotire
 • indemnizatie de somaj
  o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca
 • indemnizatia de somaj
  o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca
 • inspectorul de compensare
  persoana care reprezinta persoana juridica ce solicita serviciului de compensare sa ii presteze activitati in vederea compensarii
 • indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
  1. indemnizatia pe perioada in care asiguratii se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale (conform legislatiei privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale); 2. indemnizatia acordata asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pe perioada incapacitatii temporare de munca (conform legislatiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate)
 • indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca
  indemnizatie primita de asiguratii, care datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat si trec temporar in alt loc de munca (conform legislatiei privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale)
 • indemnizatia pentru reducerea timpului de munca
  1. indemnizatie acordata asiguratilor care nu mai pot realiza durata normala de munca ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale (conform legislatiei privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale); 2. indemnizatia acordata asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca (conform legislatiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate)
 • indemnizatia de maternitate
  indemnizatia acordata asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pe perioada concediului de maternitate (sarcina si lauzie)
 • indemnizatia pentru carantina
  indemnizatia pentru concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica
 • indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav
  indemnizatia acordata asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani
 • indemnizatia de risc maternal
  indemnizatia de care beneficiaza salariata gravida, salariata care a nascut recent, salariata care alapteaza pe perioada concediului de risc maternal
 • identificarea specifica a costului
  presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent daca au fost cumparate sau produse. identificarea specifica nu poate fi folosita in cazurile in care stocurile cuprind un numar mare de elemente, care sunt de regula fungibile.
 • institutia financiara
  o entitate, alta decat o institutie de credit, al carei obiect principal de activitate consta in dobandirea de participatii sau in efectuarea uneia sau mai multora dintre activitatile financiare (bancar)
 • institutia emitenta de moneda electronica
  persoana juridica emitenta de mijloace de plata in forma de moneda electronica
 • incidentul de plata
  neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor participantilor, inaintea sau in timpul procesului de decontare a instrumentului, obligatii rezultate prin efectul legii si/sau al contractului care le reglementeaza, a caror neindeplinire este adusa la cunostinta Centralei incidentelor de plati de catre persoanele declarante, pentru apararea interesului public
 • interdictia bancara
  regimul impus de banca unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioada de un an, conform unor angajamente reciproce aplicabile platii cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plati majore produse cu cec
 • incidentul de plata major
  incidentul de plata determinat de inregistrarea uneia dintre urmatoarele situatii:

  - in cazul cecului: cecul a fost emis fara autorizarea trasului; cecul a fost refuzat din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; cecul a fost refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; cecul a fost emis cu data falsa sau acestuia ii lipseste o mentiune obligatorie; cecul circular sau cecul de calatorie a fost emis "la purtator"; cecul a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara;

  - in cazul cambiei si al biletului la ordin: cambia a fost scontata fara existenta in total/in parte a creantei cedate in momentul cesiunii acesteia; biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata in termen; biletul la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat(a) din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata in termen; biletul la ordin/cambia cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa a fost refuzat(a) din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen; biletul la ordin/cambia cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa a fost refuzat(a) din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen.

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...