ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: F

 • factura
  invoice (engleza)

  document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde: denumirea si sediul vanzatorului, denumirea si sediul cumparatorului, numarul facturii, data facturii, denumirea marfurilor care fac obiectul tranzactiei, pretul de vanzare, taxa pe valoarea adaugata, total valoare cu TVA, etc. Acest document este foarte important intrucat sta la baza inregistrarilor din contabilitate a veniturilor
 • factura fiscala
  formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
 • facturi
  cauta cuvantul factura
 • fifo (primul intrat/primul iesit)
  metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va plati un impozit pe profit mai mare.
 • fisa de magazie
  document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor bunurilor, cu una sau cu doua unitati de masura, dupa caz; document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri)
 • fisa post
  document, anexat la contractul individual de munca, ce cuprinde, in detaliu, responsabilitatile postului, calificarile persoanei respective si alte informatii utile
 • fiscalitate
  sistem de percepere a impozitelor si taxelor prin FISC,totalitatea obligatiilor fiscale ale unei persoane fizice sau juridice
 • flux de numerar
  vezi cash flow
 • frauda
  inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
 • franciza
  un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu.
 • franco
  comert in cadrul caruia toate chelt. de incarcare, transport, asigurare, etc. sunt cuprinse in pretul marfii
 • franco depozit
  ~beneficiar: transportul intra in sarcina furnizorului iar ~furnizor: transportul intra in sarcina beneficiarului
 • frauda fiscala
  omisiunea de declaratii facute la termenele legale
 • factura proforma
  este o forma de prefacturare fara obligatia platii
 • facilitate fiscala
  metoda folosita de catre investitori in mod legal pentru a evita sau a reduce obligatiile fiscale
 • fraudarea creditorilor
  incheierea unor acte ori savarsirea unor fapte juridice de catre debitor, prin care sunt prejudiciate interesele creditorului ori ale creditorilor sai
 • fidejusiune
  contract prin care o persoana (fidejusor) se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia debitorului pentru care garanteaza, in caz ca acesta nu o executa
 • falsul intelectual
  infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals, reglementate de codul penal, partea speciala si consta in falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari
 • falsul in declaratii
  infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals care consta in declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unui organ sau institutie de stat ori unei institutii publice, sau de interes public, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acestei consecinte
 • fond deschis
  schema complexa de organism de plasament colectiv in instrumente financiare transferabile si alte tipuri de active financiare
 • fond de pensii ocupationale
  fond de pensii ocupationale desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la un fond de pensii ocupationale, constituit prin contract de societate civila, ca urmare a negocierii intre angajator si reprezentantii salariatilor, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat
 • factura fiscala de executare silita
  document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor supuse executarii silite; document de insotire a bunurilor pe timpul transportului; document de incarcare in gestiunea cumparatorului-adjudecatar
 • fisa mijlocului fix
  document pentru evidenaa analitica a mijloacelor fixe
 • fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar
  document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentului si materialelor de protectie date in folosinţa personalului, pana la scoaterea lor din uz
 • fisa limita de consum
  document de stabilire a cantitatii limita dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executarii unui produs (comanda) sau unei lucrari; document de eliberare succesiva a aceluiasi fel de material pentru acelasi produs (comanda sau lucrare); document justificativ de scadere din gestiune; document de stabilire a economiilor sau depasirilor de materiale; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate
 • fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de productie
  document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de constructii, lucrari de intretinere si reparatii si altele; document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculatie
 • fisa de cont pentru operatiuni diverse
  serveste la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori etc si la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare
 • fisa de operatiuni bugetare
  serveste ca document pentru evidenta analitica astfel: la institutiile publice finantate de la buget: - pentru evidenta creditelor bugetare aprobate, a platilor de casa si a cheltuielilor efective; la institutiile publice finantate din mijloace proprii si fonduri cu destinatie speciala: - pentru evidenta prevederilor din bugetul aprobat, a platilor de casa si a cheltuielilor efective
 • fuziune
  operatiunea prin care: a) una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, in schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentand capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective; b) doua sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se infiinteaza, in schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentand capitalul noii societati si, daca este cazul, a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective; c) o societate, in momentul dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societatea care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau
 • fisa fiscala
  fisa in care sunt cuprinse informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii. se elibereaza obligatoriu salariatului de catre angajator.
 • fapt generator
  faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei
 • facturare
  operatiune de emitere a facturii pentru livrare de bunuri sau o prestare de servicii
 • factura centralizatoare
  factura emisa pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii
 • fond de rulment
  reprezinta sursa permanenta de finantare a intreprinderii. se determina: a). diferenta din capitalul permanent si activele imobilizate nete; b). diferenta dintre activele circulante si datoriile pe termen scurt.
 • fondul de rulment
  cauta fond de rulment
 • fond rulment
  cauta fond de rulment
 • finante
  totalitate a mijloacelor banesti de care dispune un stat.
 • functia
  activitatea desfasurata de o persoana intr-o ierarhie functionala de conducere sau executie
 • firma
  element obligatoriu de identificare si individualizare a comerciantilor

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...