ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: E

 • emisiune de obligatiuni
  obligatiuni vandute conform unui contract si care au o singura data a scadentei. obligatiunile aceleiasi emisiuni pot avea insa si date diferite de scadenta.
 • economia de piata
  sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privata asupra mijloacelor de productie. Este un sistem cooperativ in care fiecare individ se integreaza din si in vederea propriului interes. Statul nu intervine in actiunile ce fac obiectul pietei
 • economist
  persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice
 • eficienta economica
  eficacitate economica determinata matematic prin raportul dintre veniturile si cheltuielile stabilite pt. o perioada de timp delimitata
 • emisiune
  operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate
 • evaziunea fiscala
  sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in continuare contribuabili.
 • excedent
  Situatie contrara deficitului sau penuriei; sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi
 • exercitiu financiar
  perioada cuprinsa intre 01.01 si 31.12 a unui an caledaristic cu exceptia primului an de activitate, cind aceasta incepe la data infiintarii potrivit legii ,la registrul comertului
 • exigibilitate
  calitate a unei creante sau a unei obligatii de a i se putea pretinde executarea, chiar silita daca este nevoie
 • expert contabil
  Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatii economice-financiara si de contabilitate, de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.
 • export
  Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita
 • excedent bugetar
  surplusul veniturilor peste cheltuielile bugetului public
 • excedent brut din exploatare (ebe)
  acest indicator masoara eficacitatea capitalului economic. altfel spus, reprezinta valoarea adaugata de capitalul economic. valoarea adaugata bruta + subventii din exploatare (cont 74) - cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate (cont 73) - cheltuieli de personal = excedent brut de exploatare (sau insuficienta bruta de exploatare
 • excedent net din exploatare
  excedent brut de exploatare, mai putin amortismentele si provizioanele de exploatare
 • extras de cont
  serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare si ca instrument de conciliere prearbitrala
 • evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv
  principiu contabil: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv
 • exigibilitatea
  reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata
 • eliberare pentru consum
  reprezinta: a). orice iesire, inclusiv ocazionala, a produselor accizabile din regimul suspensiv; b) orice productie, inclusiv ocazionala, de produse accizabile in afara regimului suspensiv; c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu exceptia energiei electrice, gazului natural, carbunelui si cocsului -, daca produsele accizabile nu sunt plasate in regim suspensiv; d) utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal altfel decat ca materie prima; e) orice detinere in afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse in sistemul de accizare, in conformitate cu prezentul titlu; f) receptia, de catre un operator inregistrat sau neinregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al uniunii europene
 • expertiza contabila
  mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostiinte de stricta specialitate, efectuate de experti contabili
 • expertize contabile
  vezi expertiza contabila
 • expertiza contabila judiciara
  expertiza contabila dispusa din oficiu sau acceptata la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata in cauze comerciale, civile, penale
 • expertiza contabila extrajudiciara
  expertiza contabila efectuata in afara procedurilor procesului de justitie
 • eroare
  greseala neintentionata din situatiile financiare, aparuta inclusiv prin omiterea unei valori sau a nepublicarii acesteia. (audit financiar)
 • evenimente ulterioare
  standardul internaţional de contabilitate ias 10 „evenimente ulterioare datei bilantului” se refera la tratamentul aplicat in situatiile financiare evenimentelor, atat favorabile, cat si nefavorabile, care apar intre data situatiilor financiare (in ias aceasta este denumita data bilantului) si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru publicare, si identifica doua tipuri de evenimente: (a) cele care ofera dovezi despre conditiile care au existat la data situatiilor financiare; si (b) cele care dau indicii despre conditiile care apar ulterior datei situatiilor financiare.
 • ecotaxa
  taxa in valoare de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa - banana, cu maner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere
 • erori din perioadele anterioare
  erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.
 • ecovaloarea
  contributia („timbrul verde”) reprezentand costurile pentru colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (deee).
 • ebitda
  castiguri inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare. Este un indicator al performantelor financiare ale unei companii. Se calculeaza: ebitda = venit - cheltuieli (exclusiv taxe, dobanzi, depreciere si amortizare). Se foloseste pentru a analiza profitabilitatea unei companii sau pentru a compara companii si industrii pentru ca din el sunt eliminate influentele deciziilor de ordin financiar sau contabil.
 • expunerea
  orice risc al unei banci, efectiv sau potential, care trebuie evidentiat in bilant si/sau in afara bilantului si care decurge din urmatoarele, fara a se limita la acestea: a) credite; b) investitii in actiuni si alte valori mobiliare; c) alte participatii de natura imobilizarilor financiare; d) efecte de comert scontate sau avalizate; e) garantii emise; f) acreditive deschise sau confirmate (bancar)
 • emblema
  element complementar si facultativ pentru identificarea si individualizarea comerciantului, deosebind un comert de alt comert de acelasi fel

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...