ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: B

 • balanta de verificare
  documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se considera necesar. Cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare
 • balanta sah
  balanta de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare
 • bon de predare
  document de predare la magazie a produselor finite; document justificativ pentru încărcare în gestiune; document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate; sursă de date pentru urmărirea realizării producţiei; sursă de date pentru calculul şi plata salariilor
 • bon de transfer
  dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii; document justificativ pentru scădere din gestiunea predătorului şi de încărcare în gestiunea primitorului
 • buget de venituri si cheltuieli (bvc)
  plan în care se prevăd veniturile şi cheltuielile probabile ale unui stat, ale unei întreprinderi, instituţii, familii, persoane etc. pe o perioadă de timp determinată
 • bon de primire in consignatie
  dovadă de primire/predare a obiectului spre vânzare în consignaţie; act de plată către deponent; document de înregistrare în contabilitate
 • bancruta
  stare a unui debitar care nu-şi poate plăti datoriile sau nu-şi poate respecta angajamentele
 • bancruta frauduloasa
  act de frauda in dauna creditorilor
 • barter
  schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.
 • bilant
  situatia activului si pasivului unui cont, a unui comerciant sau a unui exercitiu financiar
 • bilet la ordin
  un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.
 • bon de comanda-chitanta
  formular ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate
 • bon de restituire
  dispoziţie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale şi semifabricate) de secţiile de fabricaţie principale şi auxiliare; document justificativ de încărcare în gestiunea primitorului; document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate
 • bonul de consum
  document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor; document justificativ de scădere din gestiune; document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate
 • bonul de lucru
  prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite.
 • broker
  persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte
 • buget
  plan în care se prevăd veniturile şi cheltuielile probabile ale unui stat, ale unei întreprinderi, instituţii, familii, persoane etc. pe o perioadă de timp determinată
 • bun mobil
  lucru care poate fi miscat dintr-un loc in altul fara a-si pierde valoarea economica
 • bun imobil
  lucru cu o asezare fixa si care, ca atare, nu poate fi mutat dintr-un loc in altul fara a-si pierde individualitatea ori fara a-si schimba destinatia initiala
 • bon de miscare a mijloacelor fixe
  document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigadă, atelier, unităţi subordonate etc.); document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare; document justificativ de înregistrare în evidenţa ţinută de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate
 • balanta analitica a stocurilor
  serveste la verificarea exactitatii inregistrarilor privind stocurile si la la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica a stocurilor
 • borderou de predare a documentelor
  document de predare la contabilitate, de catre gestionar, a documentelor justificative privind miscarea bunurilor; document de predare a documentelor justificative intre compartimentele unitatii
 • borderou de achizitie
  document de inregistrare in gestiune a produselor cumparate; document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii produselor cumparate; document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii
 • borderou de primire a obiectelor in consignatie
  serveste la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vanzare in consignatie
 • borderou de iesire a obiectelor din consignatie
  serveste la evidenta miscarii obiectelor primite în consignatie
 • birou vamal de import
  biroul vamal desemnat de autoritatea vamala conform reglementarilor vamale, la care trebuie sa fie indeplinite formalitatile vamale si controlul corespunzator destinat evaluarii riscurilor, pentru a da o destinatie vamala marfurilor introduse pe teritoriul vamal al romaniei
 • borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare
  document justificativ al sumelor achitate cu cecuri de decontare; document de predare la compartimentul financiar-contabil a documentelor în baza carora s-au emis cecuri
 • bunuri fungibile
  bunuri de orice natura care nu se pot distinge im mod substantial unele de altele
 • bunuri de capital
  din pdvd al tva: activele corporale fixe, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane
 • banca fictiva
  institutie de credit ori o institutie care desfasoara activitate echivalenta, inregistrata intr-o jurisdictie in care aceasta nu are o prezenta fizica, respectiv conducerea si administrarea activitatii si evidentele institutiei nu sunt situate in acea jurisdictie, si care nu este afiliata la un grup financiar reglementat (Legea nr. 656 / 2002)

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...