ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: V

 • valoare stoc final
  valoare stoc initial + val.intrari - valoare iesiri
 • valoare adaugata
  diferenta dintre valoarea bunurilor pe care le vinde o sicietate si valoarea celor pe care ar trebui sa le cumpere pentru a putea produce
 • valoare contabila
  valoarea de intrare a bunurilor in patrimoniul societatii
 • valoare contabila neta
  valoarea de intrare, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere, cumulate
 • valoare de inlocuire
  totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea sau construirea unui mijloc fix nou, identic cu cel existent, cu respectarea nivelului preturilor din perioada actuala (in care se determina). Aceasta valoare este folosita si pentru inregistrarea in contabilitate a plusurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii, precum si in operatiuni de reevaluare a mijloacelor fixe
 • valoarea reziduala
  1). reprezinta valoarea neta pe care intreprinderea estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate, daca acele active au vechimea si indeplinesc conditiile scontate la sfarsitul duratei de viata; 2). valoarea recuperarilor din mijloacele fixe (materiale, piese de schimb recuperate) scoase din fuctiune la expirarea duratei normate de serviciu. din valoarea acestor recuperari se scad cheltuielile facute cu scoaterea din folosinta a mijlocului fix respectiv, diferenta reprezentand valoarea reziduala.
 • valoarea contabila neta
  valoarea contabila neta sau valoarea ramasa se calculeaza prin deducerea din valoarea contabila a amortizarii si provizioanelor constituite
 • valoarea neta contabila
  cauta valoarea contabila neta
 • venit
  sumele sau valorile incasate sau de incasat din: livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale
 • venitul anual global impozabil
  suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale
 • venituri din activitati independente
  cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiile libere si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor
  venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
 • venituri din exploatare
  cuprind veniturile din vanzarea produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, venituri din productia stocata, venituri din productia imobilizata, venituri din subventii de exploatare, alte venituri din exploatare.
 • venituri din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile
  venituri din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor, etc., a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere, inclusiv a unor parti din acestea in scop de reclama, afisaj si publicitate.
 • venituri din profesii libere
  veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii
 • venituri din salarii
  toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporară de munca
 • venituri extraordinare
  venituri rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatiile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se reprete intr-un mod frecvent sau regulat
 • venituri inregistrate in avans
  venituri obtinute sau inregistrate inainte ca prestatiile sau livrarile sa se fi efectuat
 • venituri neimpozabile
  in inteleseul impozitului pe profit sunt veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor cum sunt:rambursari de impozit pe profit platit in perioadele anterioare,restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere,veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si alte asemenea
 • venituri scutite de impozitul pe venit
  venituri scutite de la plata impozitului pe venit. Acestea se scad din venitul impozabil al perioadei pentru care se calculeaza impozitul pe venit.
 • veniturile comerciale
  din pct de vedere al impozitului [e venit sunt veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii
 • veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala
  provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea
 • venituri exceptionale
  vezi venituri extraordinare
 • venituri din investitii
  veniturile din investitii cuprind: a) dividende; b) venituri impozabile din dobanzi; c) castiguri din transferul titlurilor de valoare. d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operaţiuni similare; e) venituri din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice
 • venituri din pensii
  sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat
 • venituri din activitati agricole
  venituri din urmatoarele activitati: a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea; d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, incepand cu data de 1 ianuarie 2008
 • venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
  venituri din trasferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii
 • valoarea justa
  suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv
 • venit din pensie
  suma primita ca pensie de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat
 • vad comercial
  loc plasat in apropierea unei mari cai de comunicatie, care asigura comerciantului o clientela numeroasa pentru realizarea de afaceri prospere.

  nod de trafic care cuprinde mai multe puncte comerciale de mare atractie, fie prin insusi volumul traficului, fie prin traditia sa istorica.

  mai multe vaduri comerciale formeaza impreuna un centru comercial.

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...