ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: S

 • salariu tarifar
  Reprezinta salariul de incadrare / de baza, respectiv suma inscrisa in contractul individual de munca, fara sporuri, indemnizatii sau alte adaosuri
 • salariul
  este constituit din salariul de baza brut lunar (salariu tarifar) si alte elemente constitutive: sporuri, indemnizatii si alte adaosuri
 • salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
  este suma minima pe care trebuie sa o garanteze ca salariu brut lunar o persoana fizica sau juridica ce angajeaza personal salariat cu contract de munca. in cazul salariatului angajat cu o fractiune de norma, se garanteaza in plata un salariu egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara, corespunzator fractiunii de norma
 • sanctiunea
  pedeapsa prevazuta de lege pentru cei care incalca dispozitiilor legislative
 • scadenta
  termenul sau data la care trebuie indeplinita o obligatie
 • scadentar
  registru in care se inscriu termenele de plata
 • scont
  dobanda care se cuvine unei banci comerciale pentru plata inainte de scadenta a unei polite, cambii, etc
 • scontare
  operatiunea prin care se cumpara sau se vind efecte de comert inainte de scadenta
 • scopul provizioanelor
  cauta cuvantul provizioane
 • scrisoare de credit
  document emis de catre o unitate bancara sau de catre o societate comerciala prin care se da ordin unei banci de corespondent din tara sau din strainatate sa plateasca o suma de bani unei persoane nominalizata in scrisoare
 • sechestru
  masura pe care o stabilesc organele judiciare sau financiare in cazul neplatii unei datorii sau cand se prevede ca la scandenta debitorul nu va putea plati suma datorata
 • sold cont
  diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare ale unui cont la care se adauga soldul initial
 • sold mediu clienti
  media aritmetica a soldurilor lunare ale contului 4111-clienti/12
 • stat de salarii
  vezi stat de plata a salariilor
 • solvabilitate
  capacitatea unui agent economic de a plati datoria pe care o are fata de un creditor, la termenul de plata stabilit in prealabil
 • somaj
  partea din populatia apta de munca , neocupata temporar in activitati economice, cand oferta locurilor de munca este mai mica decat cererea de locuri de munca
 • specimen de semnatura
  modelul sau mostra de semnatura ceruta persoanelor autorizate sa semneze anumite documente
 • sponsorizare
  activitate care se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre sponzor si beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale care se acorda ca sprijin
 • stat de plata a salariilor
  serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate
 • stocuri, evaluare
  se evalueaza la cost de achizitie sau la pret standard, in functie de natura lor. O exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret de vanzare diferit, in functie de modul de comercializare.
 • stocuri, metode de gestiune
  inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind gestiunea stocurilor se poate realiza prin doua metode : metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent.
 • stocurile
  sunt constituite din rezerve pentru productie (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente si amenajari provizorii si productia, lucrarile si serviciile in curs de executie), rezervele pentru circulatie (stocuri sau mijloace circulante din sfera circulatiei) care cuprind: semifabricatele destinate livrarii, produsele finite, marfurile etc.
 • stornarea in negru
  penrtu corectarea unei inregistrari gresite, se inverseaza articolul contabil gresit. In felul acesta se obtine anularea inregistrarii anterioare. Apoi se intocmeste articolul contabil corect.
 • stornarea in rosu
  o suma scrisa cu culoare rosie sau in lipsa acesteia, incadrata cu un chenar, este considerata cu semnul minus (-) si se scade din totalul sumelor inscrise in mod obisnuit in negru.
 • subiect impozabil
  persoana fizica sau juridica obligata sa plateasca un impozit, o taxa sau un alt venit bugetar
 • subscriere
  angajament luat de o persoana (subscriptor) cu ocazia unei emisiuni de titluri in intentia de a obtine un nr suficient din aceste titluri
 • subventii de exploatare
  sume incasate de la bugetul statului, cu titlu nerambursabil, pentru a sprijini activitatea curenta a societatii comerciale, inregistrandu-se pe venituri
 • subventii pentru investitii
  surse atrase de la bugetul statului in scopul realizarii unor obiective de investitii de interes national (drumuri, proceduri, baraje etc.)
 • sechestru asigurator
  masura care consta in indisponibilizarea a unei parti din bunurile mobile apartinand debitorului parat, urmand ca acestea sa fie vandute silit pentru realizarea creantei reclamantului daca debitorul nu-si va executa de buna voie obligatia in momentul in care reclamantul obtine o hotarare definitiva
 • situatia incasarii - achitarii facturilor
  serveste ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilitatii analitice a clientilor sau furnizorilor la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale"; situatie a soldurilor contului 4111 "clienti" sau contului 401 "furnizori
 • situatie neta
  diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere; sinonim cu activul net contabil
 • stocul mediu
  (stocul initial + stocul final)/2
 • solvabilitatea patrimoniala
  reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata. Este considerata buna cand rezultatul obtinut depaseste 30%, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. formula de calcul: capitaluri proprii / total pasiv
 • situatii financiare anuale simplificate
  cuprind: bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
 • stoc mediu
  cauta stocul mediu
 • solvabilitate patrimoniala
  cauta solvabilitatea patrimoniala
 • sold maxim la casa
  limita maxima permisa de lege a soldului de casa. in prezent nu mai exista limita maxima.
 • stocmediu
  cauta stocul mediu
 • sold mediu furnizori
  media aritmetica a soldurilor lunare ale conturilor 401 si 404 / 12
 • sindicat
  union (engleza)

  persoana juridica independenta, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor.
 • sistemul de pensii private
  ansamblu de reguli referitoare la schemele de pensii private, activele fondurilor de pensii private si entitatile implicate in domeniu, precum si participantii si beneficiarii la fondurile de pensii private
 • schema de pensii private
  contract, acord, act fiduciar sau reguli care stipuleaza in ce conditii se obtin drepturile la pensia privata
 • spalarea banilor
  se considera infractiunea de spalare a banilor: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni; c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand că acestea provin din savarssrea de infractiuni.
 • stagiul de cotizare - somaj
  perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat
 • somerul
  persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare; b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare; d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
 • somerul inregistrat
  somerul (vezi definitia somerului) care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca
 • serviciul de compensare
  agentul de intermediere care primeste, analizeaza si negociaza periodic, in prezenta reprezentantilor persoanelor juridice, compensarea obligatiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare
 • scoaterea din parcul auto national
  exportul autovehiculelor in afara teritoriului comunitar, transferul si inmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor in vederea dezmembrarii, precum si distrugerea accidentala a autovehiculelor si predarea acestora in vederea dezmembrarii (conform legislatiei privind taxa pe poluare)
 • situatiile financiare anuale
  situatiile financiare anuale cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale
 • sumal
  sistemul informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase de la locul de obtinere a materialelor lemnoase pana la utilizatorii finali inclusiv, asigurat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura
 • sucursala
  unitatea operationala fara personalitate juridica a unei institutii de credit, care efectueaza in mod direct toate sau unele dintre activitatile institutiei de credit, in limita mandatului dat de aceasta (bancar)
 • sistemul de plati
  aranjamentul colectiv formalizat, cuprinzand reguli si proceduri standardizate comune cu privire la executarea ordinelor de transfer intre participanti, precum si infrastructura corespunzatoare prin care se realizeaza toate sau o parte din activitatile de procesare, manipulare, compensare si decontare a oricaror mijloace de plata si/sau plata oricaror sume de bani prin intermediul mijloacelor de plata, aranjament intervenit intre cel putin 3 participanti, care pot fi: institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, Trezoreria statului sau alte entitati din strainatate care desfasoara activitati specifice institutiilor de credit sau societatilor de servicii de investitii financiare (bancar)

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...