ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: R

 • rabatul
  reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in contract
 • raport de gestiune
  document ce reflecta evidenta operativa a marfurilor si ambalajelor din cadrul unitatilor dedesfacere cu amanuntul. Poate fi zilnic sau periodic, dupa cum stabileste conducerea societatii
 • raport de gestiune periodic
  cuprinde aceleasi elemente ca si raportul zilnic, cu deosebirea ca inscrierea acestora in formular se face pe anumite perioade de timp (5, 10, 15 zile), soldul stabilindu-se la sfarsitul fiecarei perioade. Raportul se completeaza zilnic in 2 exemplare, documentele de intrare si iesire completandu-se in ordine cronologica, fara a se face o grupare a lor pe intrari si iesiri
 • raport de gestiune zilnic
  "se intocmeste in 2 exemplare de catre gestionar, ptr fiecare gestiune in parte. Dupa reportarea soldului din ziua precedenta, in coloanele de "marfuri" si "ambalaje" se inscriu in ordinea intocmirii lor documentele de intrari din ziua respectiva. La sfarsitul zilei se stabileste totalul intrarilor plus soldul, dupa care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. Se determina, apoi, soldul scriptic de marfuri si ambalaje la sfarsitul zilei. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul, cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje, care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje, cum ar fi: modificarile de pret, transferul intre gestiuni, distrugerea marfurilor degradate. Documentele pe baza carora se intocmeste raportul de gestiune pot fi: NIR, monetar, inventar de schimbare de pret, proces verbal de scadere din gestiune, etc. Exemplarul 2 al raportului de gestiune ramane in carnet, iar exemplarul 1 se trimite la compartimentul financiar-contabil, unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta analitica. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila"
 • raport gestiune
  vezi raport de gestiune
 • rata lichiditatii generale
  indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului circulant = raportul dintre active curente / datorii curente; valoare recomandata in jurul valorii de 2
 • rata lichiditatii imediate
  indicatorul test acid = raportul dintre active curente minus stocuri / datorii curente
 • reconciliere
  actiunea de a (se) reconcilia si rezultatul ei; punere de accord, intelegere, impacare
 • redeventa
  orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele: a). drept de autor; b). orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software; c) orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; e) orice know-how; f) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica
 • reevaluare
  reevaluarea consta in modificarea si substituirea valorilor contabile de intrare ale elementelor patrimoniale cu noua valoare actuala sau curenta
 • regie
  forma de unitate economica ce se ocupa de exploatarea de bunuri ale statului prin personalitate juridica proprie si gestiune separata de aceea a statului
 • registre obligatorii
  sunt impuse tuturor agentilor economici prin dispozitiile legale in vigoare si sunt atat registre de evidenta oparativa, cat si registre contabile.
 • registru de casa
  document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa; document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa
 • registru inventar
  document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv
 • registrul cartea mare
  serveste: la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale"; la verificarea inregistrarilor contabile efectuate; la intocmirea balantei de verificare
 • registru jurnal
  document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii
 • registrul numerelor de inventar
  document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor
 • registru jurnal de incasari si plati
  se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, obligate sa utilizeze metodologia de inregistrare contabila in partida simpla. In acest registru se inscriu zilnic, pe baza de documente justificative, toate operatiile de incasari si plati, structurate dupa caz in partizi de incasari si plati in numerar si prin conturi bancare.
 • registrul casa
  vezi registru de casa
 • registrul jurnal
  vezi registru jurnal
 • registrul inventar
  vezi registru inventar
 • registrul stocurilor
  document de evaluare a stocurilor de bunuri si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate
 • registrul comertului
  oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati comerciale
 • remiza
  reducere comerciala acordata in mod obisnuit asupra pretului de vanzare,tinand seama de volumul si nivelul tranzactiilor dintre cele doua parti
 • remuneratia compensatorie pentru copia privata
  o suma printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea (copierea) de catre diverse persoane, in scop personal, a unor opere protejate (creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala)
 • rezerva legala
  suma constituita anual din profitul unitatii, in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse prevazute de lege
 • rezervele
  se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.
 • rezultatul exercitiului
  se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exercitiu).
 • rulajul
  arata maririle sau micsorarile elementului patrimonial pentru care se foloseste contul.
 • rezident
  orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) are domiciliul in Romania; b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania; c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat; d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al romaniei intr-un stat strain
 • reconstituire documente justificative
  operatiunea prevazuta de normele contabile prin care se refac documente originale pierdute, sustrase sau distruse
 • rescont
  suma de bani egala cu dobanda cuvenita unei banci pentru achitarea de catre aceasta, anticipat, a unei polite deja scontate, inclusiv comisionul perceput de banca pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceasta operatiune. aceasta operatiune se realizeaza doar de catre banca centrala.
 • reziliere
  desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale
 • rezolutiune
  desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale
 • retinere la sursa
  mod de impozitare prin care impozitul este retinut inainte de plata venitului si este virat la bugetul de stat de catre platitorul venitului
 • regim special de scutire pentru intreprinderile mici
  regim de scutire de plata tva pentru persoanele impozabile stabilite in romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro
 • regim special de scutire
  vezi regim special de scutire pentru intreprinderile mici
 • regim suspensiv
  perioada in care plata accizelor este suspendata
 • raport de expertiza contabila
  raport care contine lucrarile si concluziile expertizei contabile. contine 3 capitole: introducere, desfasurarea expertizei contabile si concluzii.
 • rata datoriilor
  rata datoriilor masoara procentajul, din totalitatea fondurilor, asigurat de creditori. creditorii prefera rate ale obligatiilor scazute, deoarece cu cat este mai scazuta rata cu atat este mai mare protectia la pierderile creditorilor in cazul lichidarii. formula de calcul:datorii totale/active totale
 • rentabilitate
  indica capacitatea intreprinderii de a produce profit, aratand intr-o forma măsurabila eficienta activitatii economice
 • rata rentabilitatii economice (rec)
  rec = (profit brut / active totale) / 100
 • rata rentabilitatii financiare (rf)
  rf = (profit net / capitaluri proprii) / 100
 • rentabilitate financiara
  vezi rata rentabilitatii financiare
 • rentabilitate economica
  vezi rata rentabilitatii economice
 • raport anual
  un document publicat de o entitate, de obicei anual, care include situatiile sale financiare, impreuna cu raportul auditorului asupra acestora
 • registrul nontransferurilor
  registru utilizat pentru evidentierea bunurilor transportate de persoana impozabila sau de alta persoana in contul acesteia in afara Romaniei, dar in interiorul comunitatii europene si care nu se considera transfer din dpdv al tva-ului
 • registrul bunurilor primite
  persoanele impozabile care primesc in romania bunuri in scopul expertizarii sau pentru efectuarea de lucrari, prelucrari asupra acestor bunuri vor trebui sa tina registrul bunurilor primite, in care se evidentiaza bunurile care au fost transportate din alt stat membru ue in romania de catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in alt stat membru sau de alta persoana in numele acesteia sau importate in romania sau achizitionate din romania de persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in alt stat membru. nu se inscriu in acest registru bunurile plasate in regim de perfectionare activa.
 • registrul bunurilor de capital
  registru tinut pentru evindetierea bunurilor de capital la care s-a ajustat tva deductibila
 • revisal
  aplicatia electronica pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
 • registrul general de evidenta a salariatilor
  registru care se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei clasificarii ocupatiilor din romania (cor) sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca si data incetarii contractului individual de munca.
 • rentabilitatea
  indica capacitatea intreprinderii de a produce profit, aratand intr-o forma masurabila eficienta activitatii economice
 • rentabilitatea financiara
  vezi rata rentabilitatii financiare
 • rentabilitatea economica
  vezi rata rentabilitatii economice
 • redeventa miniera
  suma datorata bugetului de stat de catre titular pentru concesionarea / administrarea activitatilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului
 • redevente miniere
  sume datorate bugetului de stat de catre titular pentru concesionarea / administrarea activitatilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului
 • resursa minerala
  substanta naturala din scoarta terestra, formata in urma proceselor geologice, utilizabila ca atare sau prin prelucrare in activitatea economico-sociala
 • resursele minerale
  substantele naturale din scoarta terestra, formate in urma proceselor geologice, utilizabile ca atare sau prin prelucrare in activitatea economico-sociala
 • romania (codul fiscal)
  conform codului fiscal romania, este teritoriul de stat al romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora romania isi exercita drepturile suverane si jurisdictia in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international
 • rntr2
  reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003
 • risturnul
  reducere de pret calculata asupra ansamblului operatiilor efectuate de acelasi cumparator pe o perioada determinata

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...